พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 มีนาคม 2558 :: 06:03:52 am 158976

จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการต่อบัตรสีชมพู แรงงานต่างด้าว

จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เห็นชอบการจัดระบบ แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา หลังวันที่ 31 มีนาคม 2558 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล โดยให้ แรงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) จะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสัญชาติให้ไปรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) รวมถึงการขึ้นทะเบียน แรงต่างด้าว คนใหม่ในกิจการประมงทะเลด้วย

 

จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (OSS) เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยในวันที่ 1 – 3 เมษายน 2558 เปิดให้บริการ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่วนในวันที่ 7 – 30 เมษายน 2558 เปิดให้บริการ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

นอกจากนี้ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ มีดังนี้ กรณีมีบัตรสีชมพู แรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป เสียค่าใช้จ่าย 2,660 บาท (กรมการปกครอง 60 บาท กรทะรวงสาธารณสุข 1,600 บาท กรมการจัดหางาน 1,000 บาท) ผู้ติดตาม อายุ 7-14 ปี เสียงค่าใช้จ่าย 1,660 บาท บาท (กรมการปกครอง 60 บาท กรทะรวงสาธารณสุข 1,600 บาท) ส่วนผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 7 ปี เสียค่าใช้จ่าย 425 บาท (กรมการปกครอง 60 บาท กรทะรวงสาธารณสุข 365 บาท)

 

กรณีขึ้นทะเบียนใหม่ในกิจการประมงทะเล เสียค่าใช้จ่าย 3,180 บาท บาท (กรมการปกครอง 80 บาท กรทะรวงสาธารณสุข 2,100 บาท กรมการจัดหางาน 1,000 บาท) ให้นายจ้างนำหลักฐานบัตรสีชมพูของ แรงงานต่างด้าว ติดต่อขอรับคิวเข้ารับบริการที่ OSS สาลาประชาคมอ่าวอุดม ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ศูนย์บริการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (OSS) โทรศัพท์ 092 – 8738718 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 – 398057 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.chonburidoe.com

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com