พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 มีนาคม 2558 :: 06:03:42 am 158728

ชลบุรีจัดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง สงกรานต์

จังหวัดชลบุรีจัดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2558

ชลบุรี – วานนี้ (25 มี.ค.58) นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ของทุกปี มีประชาชนออกเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว กลับภูมิลำเนาและเล่นน้ำ สงกรานต์ มักเกิดอุบัติเหตุทางถนน และมีการบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ โดยให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2558 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัย สงกรานต์ สืบสานประเพณี” ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน 2558

 

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2558 โดยใช้ห้องประชุมพระรักษาเทพ เป็นศูนย์อำนวยการฯ และได้มีการตั้งจุดตรวจรวม 27 จุด พร้อมจุดบริการ 52 จุด ในพื้นที่ 11 อำเภอ ในการนี้ ได้มีคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากอาชีวะศึกษาหลายแห่งร่วมตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์เพื่อความปลอดภัยอีก 6 จุด รวมมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1,006 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจากวันที่ 9 – 15 เมษายน 2558 รวม 7 วัน ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงประเพณี สงกรานต์ และ พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยปลอดเหล้าเพื่อลดปัจจัยเสียงและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน ไม่สนับสนุนให้บริษัทเหล้าเบียร์บุหรี่ ทำการโฆษณาสินค้าหรือทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายในพื้นที่จัดงานประเพณี สงกรานต์ ร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 อย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น อันเป็นการปกป้องกันเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติ และให้อำเภอ สถานีตำรวจภูธรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ปี 2558

 

นอกจากนี้ ได้กำชับให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน ประชุมชี้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังมวลชนในสังกัด ให้รักษาวินัยและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แบประชาชนต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com