พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 มีนาคม 2558 :: 09:03:36 am 157482

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดค่าย Summer Camp

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดค่าย Summer Camp เสริมสร้างความรู้ให้เด็กและเยาวชน

สัตหีบ – วานนี้ (13 มี.ค.58) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กและเยาวชน “ค่ายวิชาการ Summer Camp ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และสร้างโอกาสให้กับนักเรียน ได้ฝึกทักษะการใช้วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ณ อาคารหอประชุม 55 (ฝั่งม.ต้น) โรงเรียนสิงห์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้ช่วยผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการชุมชน และคณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ กล่าวว่า เทศบาลฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ซึ่งจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการศึกษาภาคเรียนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับชั้นที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 280 คน และคณะครูจากโรงเรียนสิงห์สมุทร ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวน 24 คน ในระหว่างวันที่ 13 มี.ค. – 1 เม.ย.58 นี้

 

003 004

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า เยาวชนเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นำพาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมชนชาติอื่น ๆ การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างจริงจัง มีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เทศบาลฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในช่วงปิดเทอม พร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com