พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 มีนาคม 2558 :: 07:03:52 am 156432

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เปิดโครงการส่งเสริมคาราวาน เด็ก

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ เปิดโครงการส่งเสริมคาราวาน เด็ก และเยาวชน สร้างความสามัคคีในชุมชน

สัตหีบ – วานนี้ (2 มี.ค.58) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคาราวาน เด็ก ในชุมชน ประจำปี 2558 ณ กองร้อยนักเรียนที่ 3 กองพันนักเรียนที่ 4 ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร จากกองกิจการพลเรือน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ คณะครู และสภา เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้

 

นางแสงดาว น้ำฟ้า ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในนามผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า ทางเทศบาลฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ เด็ก และเยาวชน ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดช่องว่างในการเกิดปัญหาทางสังคม ครอบคลุมถึงการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีองค์กรกลางของ เด็ก และเยาวชนในระดับชุมชน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุ่มต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตั้งเป็นสภา เด็ก และเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ทำงานด้วยตนเอง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจกระบวนการทำงาน อีกทั้ง ยังปลูกฝังให้ เด็ก และเยาวชน ตระหนักถึงภาวะผู้นำในชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างกัน ห่างไกลยาเสพติด การพนัน การติดเกมส์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 

pdn3 4

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ตามนโยบายบริหารงานของเทศบาลด้านการส่งเสริมและพัฒนา เด็ก และเยาวชน จัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ เด็ก และเยาวชนในชุมชน ให้ เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่จะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินโครงการฯ ในวันนี้ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชน” ให้กับคาราวานเด็กในชุมชน เพื่อสร้างภาวะผู้นำให้แก่แกนนำเยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในชุมชนต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมจะเกิดประโยชน์ต่อ เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ มาพัฒนาองค์กรกลางของ เด็ก และเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com