พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 มีนาคม 2558 :: 06:03:44 am 156564

ศอท.เมืองพัทยา ลงพื้นที่พบปะตัวแทนชาวบ้าน 10 ชุมชน

ศอท.เมืองพัทยา ลงพื้นที่พบปะรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนชาวบ้าน 10 ชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

พัทยา – วานนี้ (3 มี.ค.58) ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสมชาย พลจร ผู้บริหารศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เมืองพัทยา หรือ ศอท. พร้อมคณะ เดินทางมาพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนประชาชนจำนวน 10 ชุมชนในเขตเมืองพัทยา ประกอบด้วย ชุมชนวัดธรรมสามัคคี ชุมชนเจริญสุข ชุมชน 5 ธันวา ชุมชนเพนียดช้าง ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนโรงไม้ขีด ชุมชนเขาน้อย ชุมชนเนินทางรถไฟ ชุมชนพัทยากลาง และชุมชนวัดบุญกัญจนาราม เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเสนอต่อผู้บริหารเมืองพัทยา

 

3 4

 

โดยในการนี้ทาง ศอท.เมืองพัทยา ได้มีการสรุปกิจกรรมการลงพื้นที่ต่างๆ ที่ผ่านมา รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างพนักงานและชุมชน แผนการลงพื้นที่ ชี้แจงทำความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้จากการรับฟังปัญหาของทั้ง 10 ชุมชน เป็นปัญหาหลัก 6 ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาน้ำประปา, ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าตามบ้านเรือน, ปัญหาเสาไฟฟ้าหรือสายไฟ-สายเคเบิ้ล, ปัญหาถนน-บาทวิถี, ปัญหาขยะตกค้าง และปัญหาการจราจร ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จะทำการประสานชุมชนต่างๆ เพื่อลงรายละเอียดเชิงลึก แบ่งแยกประชากรและโซนปัญหาในชุมชน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติในการดูแลชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Reporter : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Photo : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com