พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 มีนาคม 2558 :: 07:03:35 am 156692

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เปิดค่ายยุวนาวี สร้างจิตสำนึกเยาวชน

รศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการยุวนาวีไทยหัวใจพอเพียง ประจำปี 2558 เพื่อสร้างวิธีคิดและปลุกจิตสำนึกแห่งการเป็นเยาวชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้วิถีแห่งธรรมชาติ และวิถีแห่งสังคมไทย

สัตหีบ – วานนี้ (5 มี.ค.58) น.อ.สมาน ขันธพงษ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการยุวนาวีไทยหัวใจพอเพียง ประจำปี 2558 เพื่อสร้างวิธีคิดและปลุกจิตสำนึกแห่งการเป็นเยาวชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้วิถีแห่งธรรมชาติ และวิถีแห่งสังคมไทย ณ ศูนย์การเรียนทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง คณะกรรมการ และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ร่วมเปิดโครงการฯ

 

3 4

 

น.อ.วิรัตน์ ก้อนทอง รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ ในฐานะคณะกรรมการดำเนินโครงการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกแห่งการเป็นเยาวชนไทย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้วิถีแห่งธรรมชาติ วิถีแห่งสังคมไทย สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพความคิด โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มการอบรมความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของทหารเรือ ตลอดจนฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งใช้ศูนย์การเรียนทฤษฎีใหม่ เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 5 – 7 มี.ค.58

 

5 6

 

น.อ.สมาน ขันธพงษ์ กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่ง “โครงการยุวนาวีไทยหัวใจพอเพียง” เป็นโครงการที่สอนให้ยุวชนได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จึงนับได้ว่าเป็นการปลุกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก และมีอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันตามหลักปรัชญาดังกล่าว เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com