พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 มีนาคม 2558 :: 07:03:53 am 158156

สปช.เปิดเวที รับฟังปัญหาการ ปฏิรูป ประเทศไทยที่ชลบุรี

นายประชา เตรัตน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการจัดเวทีเสวนาเพื่อการ ปฏิรูป ประเทศไทย ระดับอำเภอ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี – วานนี้ (20 มี.ค.58) ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เป็นคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง โดยรัฐประหารยึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ และได้ดำเนินการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้น สำหรับจังหวัดชลบุรีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบนโยบายการสนับสนุนการจัดทำแนวทางการ ปฏิรูป ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)

 

และกำหนดแนวทางการสนับสนุนการจัดทำแนวทางการ ปฏิรูป ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดชลบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี และอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็น ระดับอำเภอโดยมี 3 ประเด็น ได้แก่ แนวทางการ ปฏิรูป การทุจริต คอรัปชั่น แนวทางการ ปฏิรูป การเหลื่อมล้ำ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวทางการปฏิรูปในการซื้อสิทธิ์ขายเสียง จะเห็นได้ว่าทั้งสามแนวทางจะมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถือว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการ ปฏิรูป ประเทศในครั้งนี้

 

003 004

 

นายเลอสันต์ ศศิพงศ์ นายอำเภอเมืองชลบุรี กล่าวว่า การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้ วิธีการที่เป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคือการประชาเสวนา (Citizen Dialogue หรือ Publc Hearing) เป็นกระบวนการให้ประชาชนที่เข้าร่วมการเสวนาได้ฟังอย่างตั้งใจ มีกฎ กติกา ในการเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์ให้การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปอย่างกว้างขว้างและมีประสิทธิภาพให้ประชาชนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปประเทศและเป็นการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวการ ปฏิรูป และการแก้ไขกฎหมายรับธรรมนูญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากประชาชน ทุกสาขาอาชีพ ทุกตำบลในเขตอำเภอ

 

นายประชา เตรัตน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการ ปฏิรูป ประเทศเป็นอย่างยิ่ง การ ปฏิรูป ประเทศในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ ปฏิรูป โดยให้ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพเข้าร่วมเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นในระดับอำเภอในประเด็นสำคัญต่อการ ปฏิรูป ประเทศ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้เกิดการวางรากฐานที่ดีมีมาตรฐานในอนาคต โดยในครั้งนี้ได้มีประธานคณะทำงาน คณะกรรมาธิการ ปฏิรูป ระบบสาธารณสุข ปฏิรูป ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ปฏิรูป การกีฬา มาให้ความรู้ในการประชุม พร้อมให้สมาชิกได้กลับไปประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ และรวบรวมมานำเสนอแก่คณะกรรมาธิการต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com