พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 มีนาคม 2558 :: 06:03:49 am 158570

อำเภอสัตหีบ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงาน รัฐบาล

อำเภอสัตหีบ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ รัฐบาล นำผลการดำเนินงานสู่ประชาชน

สัตหีบ – วานนี้ (24 มี.ค.58) ที่ห้องประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ รัฐบาล นำผลการดำเนินงานสู่ประชาชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตำรวจ ทหารเรือ นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน รวม 500 คน เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงาน และชมนิทรรศการ

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.57 โดยมีนโยบายต่าง ๆ จำแนกเป็น 11 ด้าน ที่จะสร้างความเข้มแข็งต่อการทำงานส่วนราชการทุกระดับ ในการให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

 

003 004

 

โดยเป็นภายใต้กรอบนโยบายของ รัฐบาล ที่มอบหมายภารกิจต่าง ๆ ให้กระทรวง กรม จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างรอยยิ้ม และความสุขให้แก่ประชาชนทั่วกัน

 

นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า การจัดเสวนา และนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ รัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน เข้าถึงการดำเนินงานของรัฐบาลในจังหวัดชลบุรี ที่มีกระทรวงต่าง ๆ รวม 6 ส่วนราชาการ คือ กระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่แรกเกิด กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางสัญจร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระทรวงแรงงาน ดูแลบริหารจัดการแรงงานไทยและต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์ ดูแลด้านการค้า สินค้าอุปโภคบริโภค และลดภาระค่าใช้จ่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลด้านพืชผลทางการเกษตร การปศุสัตว์ การประมง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการจัดการขยะ

 

005 006

 

ซึ่งทั้ง 6 ส่วนราชการดังกล่าว ได้ปฏิบัติการภายใต้ รัฐบาล ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดั่งจะเห็นได้ว่าขณะนี้ประเทศชาติเกิดความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ไม่เกิดปัญหาทางการเมือง ประชาชนในชาติรักใคร่ ปรองดอง และสามัคคี อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com