พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 มีนาคม 2558 :: 06:03:36 am 158578

อำเภอสัตหีบ มอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการบำบัด ยาเสพติด

นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด อำเภอสัตหีบ รุ่นที่ 1/2558

สัตหีบ – วานนี้ (24 มี.ค.58) ที่กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด อำเภอสัตหีบ รุ่นที่ 1/2558 โดยมี น.อ.ประทีป เมืองนิล ผู้บังคับการกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดชำนาญการ นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ นายชวัฒน์ เทพทัพ ปลัดฝ่ายความมั่นคง ตลอดจน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

 

003 004

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด อำเภอสัตหีบ (ศป.ปส.อ.สัตหีบ) ได้ร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (ศป.ปส.ทต.เขตรอุดมศักดิ์) ฝึกอบรมผู้เสพ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 16 – 24 มี.ค.58 นั้น ได้รับการร่วมมือกรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ในการฝึกอบรม ทั้งด้านความรู้ทั่วไป ทักษะชีวิต ตลอดจน การฝึกอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ พัฒนาการอำเภอสัตหีบ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตหีบ กิโลเมตรที่ 10 และวิทยากรจากองค์กรปกครองทุกแห่ง ร่วมกันดำเนินโครงการในครั้งนี้ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

 

005006

 

นายปริญญา โพธิสัตย์ กล่าวว่า การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มความรุ่นแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา ทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จึงจำเป็นต้องให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้เท่าทันภัย ยาเสพติด และเลิกเสพ ยาเสพติด ทุกรูปแบบ เพื่อที่จะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับตนเองและสังคม จึงขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองให้มากที่สุด เพื่อเป็นพลังอันแข้งแกร่งของแผ่นดินในการต่อสู้กับ ยาเสพติด ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com