พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 เมษายน 2558 :: 06:04:16 am 159615

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ มอบประกาศนียบัตร นักเรียน โครงการ Summer Camp

นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กและเยาวชน “ค่ายวิชาการ Summer Camp” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ

สัตหีบ – วานนี้ (1 เม.ย.58) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กและเยาวชน “ค่ายวิชาการ Summer Camp” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารหอประชุม 55 (ฝั่งม.ต้น) โรงเรียนสิงห์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้ช่วยผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการชุมชน และคณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร ร่วมปิดโครงการในครั้งนี้

 

003 004

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่เทศบาลฯ ได้จัดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. – 1 เม.ย.58 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 280 คน จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การอบรมจริยธรรม การเรียนการสอนวิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่เด็ก นักเรียน เสริมความรู้ ประสบการณ์ และการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนอีกด้วย

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า เยาวชนเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในอนาคต เป็นผู้นำพาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมชนชาติอื่น ๆ การจัดการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จึงต้องการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาอย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

 

005 006

 

และกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ที่ให้การอนุเคราะห์สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ครู อาจารย์ผู้สอน ที่เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมมาให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ผู้ปกครอง นักเรียน ที่ให้การสนับสนุนส่งบุตรหลานมาเรียน และที่สำคัญที่สุดคือ นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทุกคน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com