พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 เมษายน 2558 :: 06:04:41 am 159720

ทม.สัตหีบ ร่วมวัดสัตหีบ บวชเณรภาคฤดูร้อน 61 รูป

เทศบาลเมืองสัตหีบ ร่วมกับ วัดสัตหีบ จัดโครงการบรรพชา สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 จำนวน 61 รูป

สัตหีบ – วานนี้ (2 เม.ย.58) พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ประธานฝ่ายฆราวาส ได้จัดให้มีการบรรพชา สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ณ ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ (วัดหลองพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วยราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

นายรุ่งโรจน์ อ่อนวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ในนามคณะกรรมการจัดการโครงการฯ กล่าวว่า เทศบาลฯ ได้ร่วมกับวัดสัตหีบ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 9 – 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 มี.ค.58 มีผู้เข้าร่วมบรรพชา สามเณร จำนวน 61 รูป โดยได้นำเยาวชนชายมาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัด เพื่อเตรียมตัวในการบรรพชา สามเณร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.58 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีของสังคม ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะอยู่ปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดสัตหีบ และมีกำหนกลาสิขาบทในวันที่ 19 เม.ย.58

 

003 004

 

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี กล่าวว่า จากสภาวะปัจจุบัน ได้มีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ และความก้าวไกลของเทคโนโลยี อีกทั้ง การได้รับอารยธรรมตะวันตก ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของเยาวชนให้หลงใหลไปกับแหล่งอบายมุข เกมคอมพิวเตอร์ สื่ออินเตอร์เน็ต และการมั่วสุมยาเสพติด จนไม่อาจยับยั้งชั่งใจตนเองได้ ขาดความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยในตัวเอง สังคมและครอบครัวเกิดความแตกแยก โดยลืมนึกถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ที่ควรค่าแก่การส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้เป็นคุณูปการ ในการนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคน ที่ได้นำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อช่วยกันสร้างเกราะคุ้มกันสิ่งอบายมุขทั้งปวงให้แก่ลูกหลานของเรา ตลอดจน ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com