พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 เมษายน 2558 :: 07:04:13 am 161660

ทร.เปิดฝึกอาชีพ ทหาร กองประจำการ

กองทัพเรือ เปิดฝึกอาชีพ ทหาร กองประจำการผลัด 3/58 ได้มีอาชีพหลังปลดประจำการ

สัตหีบ – วานนี้ (23 เม.ย.58) พล.ร.ท.สมศักดิ์ พยัคฆ์คง รองประธานกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหาร กองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ทหาร กองประจำการ รุ่นที่ 3/58 โดยมี พล.ร.ต.ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ต.บรรพต เกิดภู่ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ตลอดจนผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการฯ เข้าร่วมพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พล.ร.ท.สมศักดิ์ กล่าวว่า ตามอนุมัติกองทัพเรือให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ จำนวน 4 รุ่น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการไปแล้ว

003 004

กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหาร กองประจำการกองทัพเรือ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ทหาร กองประจำการ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558 มี ทหาร กองประจำการจากหน่วยต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 8 หลักสูตร รวม 110 นาย ประกอบด้วย หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป จำนวน 6 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 78 นาย และหลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ จำนวน 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 32 นาย

การฝึกอาชีพให้แก่ ทหาร กองประจำการเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ ทหาร กองประจำการหลังปลดประจำการไปแล้ว อันจะเห็นได้ว่าจากสภาวะปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้ เนื่องจากประสบปัญหาการว่างงานเป็นจำนวนมาก ทหารที่กำลังปลดประจำการออกไป ควรได้รับการฝึกอาชีพเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างเสริมรายได้แก่ตนเอง และครอบครัว ให้สามารถต่อสู้กับปัญหา และสภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพการดำรงชีวิตของครอบครัวให้ได้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com