พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 เมษายน 2558 :: 08:04:05 am 162042

นครแหลมฉบัง ขานรับโครงการ “ บ้านมั่นคง ” 23 ชุมชน

นครแหลมฉบัง ขานรับโครงการ “ บ้านมั่นคง ” โดยองค์กรชุมชนและท้องถิ่นภายใน 23 ชุมชน เพื่อแก้ปัญหาให้มีความมั่นคง และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ศรีราชา – วานนี้ (28 เม.ย.58) นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดการประชุมเตรียมจัดทำโครงการ “ บ้านมั่นคง ” โดยองค์กรชุมชนและท้องถิ่น พร้อมด้วยประธานชุมชน 23 ชุมชน นายเสกสรร ป้อมโพธิ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดทั่วประเทศ ให้มีความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดรูปธรรมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกทั้งยังช่วยยกระดับชีวิตคนจนเมือง มีบ้านเป็นของตัวเอง คุณภาพชีวิตดีขึ้น ต้นแบบการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคนจน-คนรวยอยู่ร่วมกันได้ และช่วยเพิ่มระเบียบวินัยทางการเงิน และในการดำเนินงาน

 

นายเสกสรร ป้อมโพธิ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สำหรับโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.ได้ริเริ่มดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเขตเมือง โดยการจัดทำพื้นที่ที่อยู่อาศัย รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินกู้เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัย เปลี่ยนชุมชนเดิมให้เป็นชุมชนใหม่ที่ดีกว่า ภายใต้ข้อกำหนดให้มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนนั้นๆ ซึ่งให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเมื่อจำนวนเงินออมทรัพย์มีจำนวนร้อยละ 10 ของงบประมาณในการสร้างที่อยู่อาศัยของทั้งชุมชน และทำการศึกษาประเมินผลกระทบเปรียบเทียบระหว่างชุมชน ในโครงการบ้านมั่นคง กับชุมชนนอกโครงการว่าแตกต่างกันอย่างไร

 

สำหรับการแก้ปัญหาภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ต้องอาศัยกระบวนการทำความเข้าใจ และการเห็นพ้องร่วมกันของชุมชน ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บออม ซึ่งหมายถึง ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต เก็บออมเพื่อการมีบ้าน เพื่อให้ได้เงินส่วนหนึ่งตามเงื่อนไขแล้วจึงจะได้รับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไปดำเนินการได้

 

บ้านมั่นคง ในมุมมองนี้จึงไม่เพียงแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และยังสามารถสร้างความภูมิใจ ความเป็นเจ้าของ เป็นประเด็นสำคัญยังสามารถจูงใจให้เกิดการเก็บออม ร่วมบำรุงรักษา สร้างสังคมของชุมชนบ้านมั่นคงของตนให้ปลอดภัย และน่าอยู่ด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com