พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 เมษายน 2558 :: 06:04:09 am 160434

นายกเมืองพัทยาแถลงผลงาน 2 ปี เผยผลสำรวจชาวบ้านพอใจ 86%

ผลสำรวจระบุชาวบ้านพอใจ 86.66% ผลงาน 2 ปี “นายกติ๊ก” อิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เผยเพราะความร่วมมือทุกภาคส่วนตามสโลแกน “เราทำจริง เราทำแล้ว เรา...ร่วมทำด้วยกันต่อไป” เดินหน้า 4 กลุ่มนโยบายหลัก ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

พัทยา – เมื่อเร็วๆ นี้ (8 เม.ย.58) ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนตัวแทนชุมชนต่างๆ รวมถึงตัวแทนภาครัฐและเอกชนในเมืองพัทยาทยอยเดินทางเข้าร่วมการแถลงผลการดำเนินงานโครงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 “เราทำจริง เราทำแล้ว เรา…ร่วมทำด้วยกันต่อไป” ก่อนจะมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานรับชมวีดีทัศน์แถลงผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยพบว่าบรรยากาศโดยรวมของกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้บริหารเมืองพัทยาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำเมืองพัทยาสูความสมดุลและความยั่งยืน โดยที่ผ่านมาหลากหลายโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและทุกภาคส่วน ตาม 4 กลุ่มนโยบายหลักคือ กลุ่มนโยบายด้านเศรษฐกิจ กลุ่มนโยบายด้านสังคม กลุ่มนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และกลุ่มนโยบายด้านวัฒนธรรม

 

ในส่วนของกลุ่มที่ 1 นโยบายด้านเศรษฐกิจนั้น ได้สร้างจุดแข็งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นอย่างชัดเจนภายใต้ภาพลักษณ์ใหม่ “พัทยา…มีมากกว่าที่คุณคิด” Pattaya City Definitely More” พร้อมกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยนโยบาย “คนไม่ว่างงาน…ค้าขายไม่ว่างมือ” Made in Pattaya วางยุทธศาสตร์สู่เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ ศูนย์กลางอาเซียน อีกทั้งยังจัดทำระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเครือข่ายจราจรด้วยนโยบาย Welcome to Pattaya เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนโยบายด้านสังคม ได้จัดทำบริการสาธารณะเต็มรูปแบบผ่านสายด่วน 1337 เบอร์เดียวจบทุกปัญหา ตลอด 24 ชม. สามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้มากกว่า 5 หมื่นเรื่อง ถือเป็นต้นแบบของอาเซียน และดำเนินนโยบายด้านสุขภาพ 5 มิติ พัฒนาระบบการให้บริการด้านแพทย์และอนามัย รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาเพื่อยกมาตรฐานสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมดำเนินโครงการ Pattaya White ป้องกันยาเสพติดสู่ความเป็นเมืองสีขาว

 

003 004

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ขยายถนนและปรับปรุงทางเท้าครอบคลุมทุกพื้นที่และยังได้ฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ทะเลรวมถึงอนุรักษ์ผืนป่าใช้เลนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยพร้อมจัดทำระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน

 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มนโยบายด้านวัฒนธรรม เมืองพัทยาได้สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีความสร้างสรรค์อันสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมและสืบสานอารยธรรมอันดีของประเทศออกสู่สายตานานาชาติผ่านความเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นเสาหลักสำคัญในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

 

อย่างไรก็ตามเมืองพัทยาได้จัดทำโครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2555-2556 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นครอบคลุมประชากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตเมืองพัทยาและบ้านเกาะล้าน นับตั้งแต่แถลงนโยบายการบริหารเมืองพัทยาช่วงระยะ 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานใน 4 ด้านข้างต้นถึง 86.66% และสนับสนุนให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 

โดยผลสำรวจความคิดเห็นนี้จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งในเรื่องของสภาพปัญหาในปัจจุบันและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเมืองพัทยามาปรับใช้เพื่อวางแนวทางเป็นแผนพัฒนาฉบับต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ความสมดุลและความยั่งยืนต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com