พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 เมษายน 2558 :: 06:04:41 am 159623

ประชุมคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของ กระทรวง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของ กระทรวง และหน่วยงานในสังกัด ในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี – วานนี้ (1 เ.ย.58) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของ กระทรวง และหน่วยงานในสังกัด ในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการเมื่อคราวประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ กระทรวง หรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ให้หน่วยงานราชการเร่งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของทุก กระทรวง และหน่วยงานในสังกัดที่ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไปแล้ว หรือกำลังดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้ทุก กระทรวง และหน่วยงานในสังกัดจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจความสำเร็จของงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การให้บริการประชาชน และผลงานที่มีลักษณะโดดเด่นของหน่วยงานที่สมควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยในส่วนภูมิภาคให้จัดส่งให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนต่อไป

 

003 004

 

สำหรับจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งที่แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของจังหวัดชลบุรี โดยมี นายชำนายวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะทำงาน มีประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมทั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่เป็นผู้แทนของ กระทรวง ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดวิธีการ และรูแบบการผลิตข้อมูลข่าวสาร ผลงานสำคัญของหน่วยงาน รวมทั้งแนวทางการนำส่งข้อมูลข่าวสารนั้นให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เพื่อผลิตและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ต่อไป

 

นอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้สรุปผลการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไปยังศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อนำผลงานสำคัญของหน่วยงานมาวิเคราะห์ และจัดทำแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนจังหวัดชลบุรี ซึ่งการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว คาดว่าจะช่วยให้ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเร่งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและมีผลงานนำเสนอสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com