พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 เมษายน 2558 :: 07:04:19 am 162165

อบรมแนะแนวอาชีพ คนพิการ สู่การทำงานในหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพ คนพิการ สู่การทำงานในหน่วยงานของรัฐ รุ่นที่ 1 หวังเพิ่มขีดความสามารถให้ คนพิการ มีคุณสมบัติเข้าทำงานหน่วยงานของรัฐ

พัทยา – วานนี้ (29 เม.ย.58) ที่ห้องประชุมศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมส่งเสริมและแผนกคุณภาพชีวิต คนพิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพ คนพิการ สู่การทำงานในหน่วยงานของรัฐรุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม คนพิการ ที่มุ่งหวังจะเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐรวม 100 คนเข้าร่วม โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 50 คน

 

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลผลการรับ คนพิการ เข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐประจำปี 2555 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าเป้าหมายที่หน่วยงานของรัฐต้องจ้าง คนพิการ ตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดประมาณ 22,000 คนแต่มี คนพิการ ได้รับการจ้างงานเพียง 1,142 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 5.19 โดยแยกเป็นการสร้างงานตามมาตรา 33 จำนวน 1,000 คนและจ้างงานตามมาตรา 35 จำนวน 142 คน จำแนกเป็นส่วนราชการ 580 คน รัฐวิสาหกิจ 238 คนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 129 คน องค์กรอิสระและองค์กรในกำกับของรัฐ 195 คน ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเปรียบเทียบกับ คนพิการ ที่อยู่ในวัยแรงงานอายุระหว่าง 15-59 ปีที่ยังว่างงานอยู่มากถึง 3.4 แสนคน

 

จากข้อมูลดังกล่าว ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา คนพิการ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อม คนพิการ สู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ พร้อมฝึกอบรมศักยภาพ คนพิการ เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการคัดเลือก ของหน่วยงานรัฐและรับทราบแนวทางการสร้างศักยภาพและสมรรถนะของตนแก่ คนพิการ เพื่อให้มีคุณสมบัติและสามารถแข่งขันในระบบการคัดเลือกของหน่วยงานรัฐรวมถึง คนพิการ ได้เรียนรู้สิทธิและการพิทักษ์ สิทธิ์ของ คนพิการ ในการประกอบอาชีพต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com