พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 เมษายน 2558 :: 07:04:17 am 159483

“เมืองพัทยา” เปิดโครงการแผนแม่บทถมทราย หาดจอมเทียน

เมืองพัทยา เปิดโครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะทราย หาดจอมเทียน คนเข้าร่วมหร็อมแหร็ม

พัทยา – วานนี้ (31 มี.ค.58) ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะทราย หาดจอมเทียน ที่มีตัวแทนกรมเจ้าท่าร่วมประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์โครงการ โดยพบว่า มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการค่อนข้างบางตา

 

ทั้งนี้ โครงการมีสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกรมเจ้าท่า เพื่อบูรณะหาดจอมเทียน โดยครั้งนี้นับเป็นการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการดำเนินงานของโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการ

 

ด้านตัวแทนกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า หาดจอมเทียน เป็นชายหาดที่มีความยาวประมาณ 6 กม. มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมไปพักผ่อน และทำกิจกรรมทางน้ำ ส่งผลให้การท่องเที่ยวย่าน หาดจอมเทียน มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยปัจจุบัน สภาพ หาดจอมเทียน ประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง ส่งผลให้ชายหาดลดขนาดลงไปทุกปี กรมเจ้าท่าเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงกำหนดแผนและแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลักวิชาการ จึงได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาที่มีความชำนาญงานด้านวิศวกรชายฝั่ง วิทยาศาสตร์ทางทะเล ธรณีวิทยาทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะ

 

ในส่วนของขอบเขตพื้นที่การศึกษา จะเริ่มตั้งแต่บริเวณปลายแหลมพัทยาใต้ ทอดยาวตามแนวชายฝั่งด้านทิศใต้ ถึงบริเวณเขื่อนกันคลื่นของโอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ เป็นระยะทางประมาณ 14 กม. โดยจะมีการสำรวจ และศึกษาทางด้านวิศวกรรม ศึกษาทางด้านเศรษฐกิจ การวางแผนแม่บท และออกแบบรายละเอียด การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และการประชาสัมพันธ์ และประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น ก่อนจะรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและวิธีป้องกัน และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประกวดราคาก่อสร้างโครงการ การจัดทำรายงานผล EIA งานเสริมทรายชายหาดป้องกันการกัดเซาะ ตามแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. เพื่อนำเสนอให้ความเห็นชอบต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com