พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 เมษายน 2558 :: 09:04:29 am 161358

Earth Day …วันคุ้มครองโลก

ธรรมชาติคือตัวเรา ตัวเราก็คือธรรมชาติ เรามาจากธรรมชาติ และต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของโลก เป็นขุมทรัพย์ที่จะสร้างชีวิตที่ดีให้กับทุกสรรพสิ่ง สิ่งมีชีวิตทั้งมวลจึงมีหน้าที่ต้องช่วยกันสร้างและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งคือชีวิตของพวกเราเองนั้นไปด้วยกัน

มนุษย์กับธรรมชาติไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และมนุษย์ก็เกิดมาจากธรรมชาติ เมื่อสิ้นอายุขัยแล้ว ก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเช่นกัน แต่มนุษย์ มักมองตัวเองแยกออกจากธรรมชาติ มนุษย์จึงเคยชินกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความสุขชั่วครู่ชั่วยามของตนเอง หรือเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตในวิถีทางที่สะดวกสบายมากขึ้น โดยต้องอาศัยการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นฐาน หรือไม่วิถีชีวิตเหล่านั้นก็ก่อให้เกิดมลพิษที่ทำลายสภาวะแวดล้อม จนทำให้ธรรมชาติเสียความสมดุล นำมาสู่ปรากฏการณ์ต่างๆ มากมาย อันจะเป็นภัยย้อนกลับมาสู่ ตัวมนุษย์เอง เช่น ปัญหาการเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก หรือ “Green House Effect”, ปัญหาปริมาณโอโซนในบรรยากาศลดลง, ปัญหาฤดูกาลที่ผิดเพี้ยน, ปัญหาภัยแล้ง, ปัญหาน้ำท่วม หรือปัญหาพลังงานของโลกที่เริ่มขาดแคลน เป็นต้น

 

34 35

 

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ UNEP) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day โดยผู้ที่ริเริ่มแนวคิดวันคุ้มครองโลกเป็นคนแรกก็คือ เกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อปี พ.ศ. 2505 เกย์ลอร์ด เนลสัน ได้ขอให้ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้ หยิบยกเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ก็เห็นด้วยและได้ออกเดินสาย ทั่วประเทศ เป็นเวลา 5 วัน 11 รัฐ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2506 ซึ่งการเดินสายครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มวันคุ้มครองโลก

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2512 วุฒิสมาชิกเนลสัน ได้ผลักดันให้มีการชุมนุม แสดงความคิดเห็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชนรากหญ้าทั่วประเทศ ทำให้เกิดเป็นกระแสตื่นตัว เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปทั่วสหรัฐอเมริกา จนเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2513 ประชาชนอเมริกันที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม กว่า 20 ล้านคน ได้พร้อมใจกัน มาชุมนุม เพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลก ผลจากการชุมนุมก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐอเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น จนในที่สุดก็มีการกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ “Earth Day” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2513 เป็นต้นมา ส่วนในประเทศไทยของเรา ก็ได้จัดให้มีการรณรงค์วันคุ้มครองโลกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ส่วนเป้าหมายของการจัดตั้งวันคุ้มครองโลกนั้นก็เป็นไปเพื่อ

 

36 37

 

1. เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ

2. เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป

3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ

4. เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิต ที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป

5. เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

6. เพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่น ๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์

7. เพื่อสร้างสำนึกที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชน และชาติ

 

38 39

 

ธรรมชาติคือตัวเรา ตัวเราก็คือธรรมชาติ เรามาจากธรรมชาติ และต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติ หากเพียงเราทุกคนเข้าใจในประเด็นนี้อย่างลึกซึ้งแล้ว ย่อมไม่มีใครอยากทำลายธรรมชาติ เพราะเท่ากับเป็นการทำลายตัวเอง วิถีชีวิตที่ผิดเพี้ยนก็จะกลับคืนสู่สมดุล เพียงแค่เราไม่ใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย และไม่คิดว่าเราเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติใดใดได้ด้วยเงินที่เรามีอยู่ เพราะทรัพยากรธรรมชาตินั้น เป็นสมบัติร่วมกันของทุกสรรพสิ่ง การตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันสร้างและรักษาทรัพยากรธรรมชาติตามกำลังที่แต่ละคนมีอยู่ก็จะเกิดขึ้น แล้วอานิสงส์แห่งการทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์นั้น ย่อมส่งผลให้ทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งมวล อยู่ร่วมกันไปได้อย่างมีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง และยั่งยืน ตราบนานแสนนาน

Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com