พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 พฤษภาคม 2558 :: 08:05:04 am 163173

กอง รปภ.ฐท.สส. มอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ

กอง รปภ.ฐท.สส. มอบเงินช่วยเหลือ การศึกษา บุตรข้าราชการ เกือบ 2 แสนบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการและครอบครัว ในเรื่องค่าใช้จ่าย สนับสนุน การศึกษา แก่บุตร

สัตหีบ – วานนี้ (12 พ.ค.58) ที่อาคารเอนกประสงค์ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.อ.คมสัน สอนสุภาพ ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือ การศึกษา แก่บุตรข้าราชการ ประจำปี 2558 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการและครอบครัว ในเรื่องค่าใช้จ่าย สนับสนุน การศึกษา แก่บุตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้ได้รับ การศึกษา ที่สูงขึ้นไปตามลำดับ โดยมี รองผู้บังคับกองฯ พร้อมด้วย ผู้บังคับกองร้อย ข้าราชการ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

003 004

 

กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กำหนดให้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือ การศึกษา ให้แก่บุตรข้าราชการในสังกัด ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณามอบเงินช่วยเหลือ การศึกษา โดยจัดแบ่งเงินช่วยเหลือ การศึกษา ออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับอนุบาล จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,300 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 18 ทุน ๆ ละ 1,700 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 41 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และระดับอุดมศึกษา จำนวน 23 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือ การศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากดอกผลเงินสวัสดิการข้าราชการ กอง รปภ.ฐท.สส. จำนวน 100,000 บาท และเงินสนับสนุนจากผู้บังคับกองฯ สนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 94,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 194,600 บาท

 

005 006

 

น.อ.คมสัน สอนสุภาพ กล่าวว่า เงินช่วยเหลือ การศึกษา ที่มีให้อาจจะไม่ทั่วถึง แต่ถ้าหากนักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีความประพฤติดี ก็คงจะได้รับการพิจารณารับมอบทุนการศึกษาในครั้งต่อไป และสำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก แต่ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ปกครอง และนักเรียนผู้ได้รับได้ส่วนหนึ่ง จึงขอให้นักเรียนผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ การศึกษา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพราะในอนาคตเราเติบโตขึ้น เราจะต้องเป็นหลักในการดูแลพ่อแม่ และครอบครัว ดังนั้น หากเราเตรียมตัวหรือศึกษาพื้นฐานดีมากเท่าไหร่ ในอนาคตก็จะเป็นผลดีสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นเท่านั้น

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com