พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 พฤษภาคม 2558 :: 08:05:26 am 162723

ฐานทัพเรือสัตหีบถกประชาคมข่าว แก้ปัญหา ยาเสพติด

ฐานทัพเรือสัตหีบประชุมประชาคมข่าว แก้ปัญหา ยาเสพติด ในชุมชนอย่างยั่งยืน

สัตหีบ – วานนี้ (7 พ.ค.58) พล.ร.ต.ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมข่าวฐานทัพเรือสัตหีบ “กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด และปัญหาโจรกรรม อาชญากรรมในพื้นที่อำเภอสัตหีบ” มีนายสุรเดช ละเต๊ะซัน ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ภาค 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วม 135 นาย

 

น.อ.เฉลิมพร คล้ายทอง รองผู้อำนวยกองยุทธการและการข่าว กล่าวว่า การจัดการประชุมประชาคมข่าว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการข่าวในอนาคต โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน ยาเสพติด ในภาคตะวันออก และปัญหาโจรกรรม และอาชญากรรมในพื้นที่อำเภอสัตหีบ พร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งกลุ่มสัมมนาในหัวข้อปัญหา ยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ชุมชนของฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลด้านการข่าว และแนวทางการแก้ปัญหา

 

พล.ร.ต.ชาติชาย กล่าวว่า จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ยาเสพติด อาชญากรรม แรงงานต่างด้าว และความขัดแย้งในสังคม ล้วนแล้วแต่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงมิอาจกระทำได้ด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ต้องได้รับความร่วมมือจากกำลังพลทุกนาย รวมถึงหน่วยงานข้างเคียงด้วย

 

ซึ่งการประชุมประชาคมข่าวครั้งนี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจรับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พยายามตั้งโจทย์ปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่แต่ละคนมีความสงสัย พร้อมกับแสดงความคิดเห็นในระหว่างการสัมมนาอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหา ยาเสพติด ในชุมชนอย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com