พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 พฤษภาคม 2558 :: 08:05:55 am 162734

ดัน “พลเรือเอกณรงค์” นั่งประธานสภาซีเมค

ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เมืองพัทยา หรือสภาซีเมค ดัน “พลเอกณรงค์” นั่งประธาน ถกแนวทางพัฒนาการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศของภูมิภาคในทศวรรษหน้า

พัทยา – วานนี้ (7 พ.ค.58) การประชุมสภาซีเมค หรือสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 48 ที่ โรงแรมรอยัลคลิฟโฮเต็ลกรุ๊ฟ พัทยา จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วยรัฐมนตรี และผู้แทนระดับสูงจากสมาชิกขององค์การ จำนวน 11 ประเทศ และสมาชิกสมทบ 8 ประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบอีก 3 แห่ง โดยมี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ฟาม วู ลุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานประธานสภาซีเมค

 

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งองค์กรซีเมค จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร จำนวน 6 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้นำทางการศึกษาของประเทศสมาชิกโดยประเทศไทยผู้ที่ได้รับรางวัลคือ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มขยายความร่วมมือขององค์การซีมีโอกับคู่ภาคีอื่นๆ ทั้งใน และนอกภูมิภาค

 

จากนั้นจึงได้จัดการประชุมเต็มคณะ เพื่อพิจารณาให้การรับรองแผนการดำเนินงาน และงบประมาณขององค์การในระยะต่อไป รวมทั้งความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้มีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย 2 ประเด็น คือ การเรียนรู้ดิจิตอลเพื่อสร้างพลเมืองโลกในอนาคต และการให้ผู้นำทางการศึกษาจากประเทศอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมการหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคในทศวรรษต่อไป นับตั้งแต่การรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกัน

 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้คัดเลือกให้ พลเรือเอกณรงค์ ให้เป็นประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกฉียงใต้ และประธานการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 48 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง2 ปี โดย พลเรือเอกณรงค์ ระบุว่า 50 ปี ของการก่อตั้งองค์กรมีการดำเนินการที่สะท้อนถึงการรวมพลังของประเทศสมาชิก และศูนย์ระดับภูมิภาค จนทำให้องค์กรเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเนื่องจากที่ได้รับโอกาสมาทำงานก็จะสานต่อภารกิจให้มีความต่อเนื่อง และพร้อมจะผลักดันพัฒนาความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เพื่อให้มีการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคให้เป็นพลเมือโลกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com