พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 พฤษภาคม 2558 :: 08:05:33 am 163079

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรมภาษาต่างประเทศนักเรียน

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรมภาษาต่างประเทศ นักเรียน เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สัตหีบ – วานนี้ (11 พ.ค.58) ที่ตึกสิงห์สมุทร โรงเรียนสิงห์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน “ค่ายภาษา ENGLISH – CHINESE CAMP” โดยมี ผู้ช่วยผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานกรรมการชุมชน และ นักเรียน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ร่วมเปิดโครงการฯ

 

003 004

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 พ.ค.58 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นในการให้เยาวชนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อการศึกษาทั้งในด้านการอ่าน พูด ฟัง และเขียนได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษและจีนในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยมี นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 100 คน และคณะครูจากโรงเรียนสิงห์สมุทร และโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ที่ได้ให้ความรู้แก่ นักเรียน อีก จำนวน 6 ท่าน

 

005 006

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่อาเซียน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบ โดยตรงต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย การจัดการศึกษาจึงนับว่ามีความสำคัญยิ่ง ทั้งในด้านการอ่าน พูด ฟัง และเขียน การเรียนรู้ที่จะสัมฤทธิผลได้ ย่อมต้องมาจากการฝึกปฏิบัติของตัวเยาวชนเอง เช่น เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้อง การร่วมกิจกรรม การทดลอง การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุก ๆ ด้าน อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com