พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 พฤษภาคม 2558 :: 07:05:22 am 162696

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรม อาชีพ ผู้ติดยาเสพติด

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดอบรม อาชีพ ผู้ติดยาเสพติด สร้างงานหลังพ้นกำหนดฟื้นฟู

สัตหีบ – เมื่อเร็วๆ นี้ (6 พ.ค.58) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะบำบัดผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการชุมชน ข้าราชการ และคณะวิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

น.อ.สุมิตร โพธิ์สาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 ในนามผู้ดำเนินโครงการฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ 1 คือการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์และศิลปะการปั้น ระหว่างวันที่ 6 – 8 พ.ค.58 จัดทำขึ้นตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพได้หลังจากการบำบัดฟื้นฟู

 

003 004

 

ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรมจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 และข้าราชการประจำศูนย์การฝึก จำนวน 280 นาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยและผ้าใยบัว และกลุ่มศิลปประดิษฐ์มาบรรยายพร้อมฝึกสอนวิธีการทำดอกไม้จันทน์ และศิลปะการปั้นดอกไม้จากดินไทย

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 เป็นหน่วยงานที่บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคดียาเสพติด เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านต่าง ๆ ไปพัฒนา อาชีพ สำหรับตนเอง สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เมื่อพ้นกำหนดฟื้นฟู จะมีความรู้ความสามารถนำไปประกอบ อาชีพ ได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com