พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 พฤษภาคม 2558 :: 09:05:09 am 164724

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่น ประจำปี 2558

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่น จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558

ชลบุรี – (29 พ.ค.58) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่น จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม แม่ดีเด่น แห่งชาติขึ้น เพื่อเทินทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อยกย่อง แม่ดีเด่น แห่งชาติ และเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ ส่วนกิจกรรมสำคัญ คือการคัดเลือก แม่ดีเด่น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร ประเภทแม่ผู้เสียสละ ประเภทแม่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และประเภทแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมอบหมายให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่น แห่งชาติ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นๆ จำนวน 2 ราย โดยแจ้งรายชื่อภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และเสนอเป็นแม่ประเภทใดต่อสมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

จังหวัดชลบุรี ได้ประสานอำเภอทุกอำเภอและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การคัดเลือก แม่ดีเด่น แห่งชาติ ประจำจังหวัด รวม 5 ประเภท ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น แม่ดีเด่น แห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้รับการเสนอรายชื่อแม่ดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอเกาะจันทร์ ส่วนอำเภอต่างๆ ได้ส่งแบบตอบยืนยันไม่ประสงค์ส่ง แม่ดีเด่น และในวันนี้ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก แม่ดีเด่น จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 และพิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางลออ คชวัฒน์ อายุ 82 ปี ประเภทแม่ผู้ความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร อำเภอเมืองชลบุรี เป็นผู้เสนอ และนางสำรวย พรหมลอย อายุ 59 ปี ประเภทแม่ผู้ความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร อำเภอเกาะจันทร์เป็นผู้เสนอ ซึ่งทั้งสองรายจังหวัดชลบุรี จะส่งรายชื่อให้สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรับรางวัลต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com