พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 พฤษภาคม 2558 :: 08:05:00 am 164714

วัฒนธรรมชลบุรีจัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบโล่ในโครงการ“การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี (การทำหนังสือการ์ตูน) ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้หัวข้อ ค่านิยม 12 ประการ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี – (28 พ.ค.58) ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบโล่ ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ชนะการประกวดในโครงการ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี (การทำหนังสือการ์ตูน) ภายใต้หัวข้อ ค่านิยม 12 ประการ

 

จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการ“การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี (การทำหนังสือการ์ตูน) ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้หัวข้อ ค่านิยม 12 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเผยแพร่สื่อสู่สาธารณะ

 

อีกทั้งยังเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับจังหวัด และผลการตัดสินผลการประกวดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนบางละมุง (ทีม1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ โรงเรียนชลกันยานุกูล (ทีม1) รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนชลกันยานุกูล (ทีม2) และโรงเรียนบางละมุง (ทีม2)

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com