พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 พฤษภาคม 2558 :: 07:05:06 am 162216

สัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

สัมมนาเสริมความรู้ครูตำรวจ D.A.R.E. ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1-9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันตนเองจาก ยาเสพติดให้แก่นักเรียนชั้น ป. 6 ตามโรงเรียนต่างๆ

พัทยา – เมื่อเร็วๆ นี้ (27 เม.ย.58) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมซีบีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี พล.ต.ต. กริช กิติลือ ผบก.อก.บช.ปส. ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการ D.A.R.E โดยมีบรรดาข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กว่า 220 คน

 

เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จและในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเน้นการสร้างภูมิคุมกันและป้องกันยาเสพติดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กปฐมวัย เด็ก เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่

 

003 004

 

ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย : Drug Abuse Resistance Education )เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยให้ครูตำรวจ D.A.R.E. ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1-9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันตนเองจาก ยาเสพติดให้แก่นักเรียนชั้น ป. 6 จากการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน

 

โดยโครงการนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมให้ข้อคิดเห็นเสนอแผนกิจกรรมโครงการเพื่อขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์หลักคือ ยุทธศาสตร์ที่1 การฝึกอบรมครูตำรวจ D.A.R.E. ยุทธศาสตร์ที่2 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่3 การส่งเสริมการดำเนินโครงการ D.A.R.E. ให้มีประสิทธิภาพและยุทธศาสตร์ที่4 การบริหารจัดการเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. ที่ผ่านการอบรม เพื่อนำไปใช้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com