พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 มิถุนายน 2558 :: 09:06:11 am 166979

จริงหรือไม่ที่สื่อออนไลน์ทำให้เราโง่ลง?

โซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากผลสำรวจพบว่าคนไทยใช้เวลา7.2ชั่วโมงต่อวันไปกับการใช้สื่อออนไลน์ แต่เราอาจไม่เคยตระหนักว่าโซเชียลมีเดียกำลังทำให้เราโง่ลง

เราใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับการทำกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นจากกระแสสังคม เช่น การเล่นเฟสบุค ทวิตเตอร์ และเกมส์ต่างๆ ซึ่งจริงๆแล้วเวลาในแต่ละวันเราควรใช้อย่างคุ้มค่าไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีการวิเคราะห์ประเด็นนี้ในนิตยาสาร Royal Society Interface ว่าด้วยการใช้เฟสบุคและทวิตเตอร์บ่อยๆสามรถทำให้เราโง่ลงได้อย่างไร โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับอาสาสมัครห้าคน กลุ่มหนึ่งอนุญาตให้มีการติดต่อกับคนกลุ่มใหญ่ และอีกกลุ่มจะถูกแยกจากคนอื่น แล้วให้ทั้งสองกลุ่มลองทำแบบทดสอบ คุณคิดว่าคนกลุ่มไหนจะตอบคำถามถูกมากกว่ากัน กลุ่มที่สามารถติดต่อกับคนอื่นได้จะตอบคำถามถูกมากกว่า ไม่ใช่เพราะเกิดจากการเรียนรู้แต่เป็นเพราะการขโมยคำตอบจากคนอื่น นักวิจัยพบว่ากลุ่มที่มีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นจะตอบคำถามได้ถูกต้องถ้ามีเวลาในการตอบคำถาม เพราะพวกเขาก็ยิ่งมีโอกาสในการลอกคำตอบจากผู้อื่นนั่นเอง จากผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าเวลาที่นักเรียนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนคำตอบกับเพื่อน พวกเขาจะสามารถรู้ส่วนที่ผิดและสามารถแก้ไขเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้

 

งานวิจัยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของสังคมออนไลน์ที่ทำให้ข้อมูลถูกส่งออกอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง แต่ในอีกมุมมองนึงสังคมออนไลน์ก็ไม่ได้ทำให้มนุษย์ฉลาดมากกว่าเดิม แต่กลับทำให้คนโง่ลงเพราะไม่ได้ใช้ความคิดตัวเองในการตอบคำถาม และเมื่อเราเจออะไรที่แปลกใหม่ เราก็จะไม่มีทักษะในคิดหาคำตอบด้วยตัวเอง เปรียบเสมือนกล้ามเนื้อของมนุษย์เมื่อเวลาไม่ได้ใช้งานมันก็จะเสื่อมประสิทธิภาพ

Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com