พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 มิถุนายน 2558 :: 07:06:39 am 165316

ชลบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล

นายนพปฎล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต9 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ระดับจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี – (5 มิ.ย.58) จังหวัดชลบุรีได้จัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และได้แต่งตั้ง นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ แทน นายประธาน สุรกิจบวร เนื่องจากย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้จังหวัดตลาด

 

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการพิจารณาคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ที่ ก.ธ.จ. เลือกจำนวน 9 โครงการ

 

เป็นโครงการตาแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5 โครงการได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์สีสันตะวันออก จำนวน 32,163,000 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำจากอุทกภัยแล้งลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกจำนวน 24,000,000 บาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดเกิดความสวยงามและเป็นระบบเพื่อร่วมอนุรักษ์ชายหาดทะเลตะวันออก จำนวน 14,150,000 บาท โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ จำนวน 20,000,000 บาท และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 10,000,000 บาท

 

ส่วนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำจุดจอดเรือบรรทุกสินค้าอำเภอเกาะสีชัง ระยะ 2 จำนวน 12,400,000 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ระยะที่ 3 จำนวน 11,850,000 บาท โครงกรพัฒนาแหล่งน้ำตื้นเขิน อำเภอศรีราชา จำนวน 20,000,000 บาท และโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำวัดเขาคันธมาทน์ อำเภอสัตหีบ จำนวน 9,925,000 บาท

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com