พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 มิถุนายน 2558 :: 07:06:40 am 165643

ชลบุรี จัดโครงการ ตลาดนัด ชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดงานโครงการ ตลาดนัด ชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะชายหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สัตหีบ – (7 มิ.ย.58) ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการ ตลาดนัด ชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกรตลอดจนประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ให้มีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าในชุมชนและเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการในราคาถูก

 

จังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรงบประมาณให้อำเภอสัตหีบ ดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ภายใต้ชื่อโครงการ “ ตลาดนัด ชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP เกษตรกร ตลอดจนประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ให้มีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าในชุมชน และเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการในราคาถูก

 

อำเภอสัตหีบ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลบางเสร่ และเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ “ ตลาดนัด ชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” เป็นการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มผู้ผลิตประกอบการ OTOP จากทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอสัตหีบ และอำเภอบางละมุง หน่วยงานภาคี ได้แก่ การค้าภายในจังหวัดชลบุรี ได้นำสินค้าธงฟ้า เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ไข่ไก่ พร้อมเกษตรอำเภอสัตหีบ ได้นำผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพ มาร่วมจำหน่าย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบและนักท่องเที่ยว ได้เลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิต และผู้ประกอบการในราคาถูก

 

นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า โครงการ ตลาดนัด ชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เป็นการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการร้านค้า ที่ได้นำสินค้า OTOP มาจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสัตหีบและนักท่องเที่ยวในราคาถูกในวันนี้ เป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือและสนับสนุน พี่น้องประชาชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการร้านค้า เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะทำงาน และผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง ประชาชน และนักท่องเที่ยวต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com