พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 มิถุนายน 2558 :: 07:06:29 am 166267

ชาวชลบุรี ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวัน บริจาคโลหิต โลก

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวัน บริจาคโลหิต โลก ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ

ชลบุรี – (15 มิ.ย.58) เนื่องจากวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน บริจาคโลหิต โลก เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอ บี และโอ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก สหพันธ์สภากาชาดสากล องค์การอนามัยโลก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จึงได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรม โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดหาผู้ บริจาคโลหิต ที่ บริจาคโลหิต ด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลาย โดยในปีนี้ได้กำหนดสโลแกนงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกสำหรับภูมิภาคนี้ คือ New Blood for the World แปลว่า พลังเลือดใหม่เพื่อโลกใบนี้

 

นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทยรวมพลังแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ มอบโลหิต เป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ในวันผู้ บริจาคโลหิต โลก 14 มิถุนายน 2558 ภายใต้สโลแกน (กีฟ ฟรีลี่ กีฟ ออฟเทน บลัช โดเนชั่น แมทเทอร์) บริจาคโลหิต ทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี วันผู้ บริจาคโลหิตโลก ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ เอ บี และโอ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดปละสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้ บริจาคโลหิต ระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) ได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณผู้ บริจาคโลหิต โดยให้ความสำคัญเรื่องการจัดหาโลหิตที่บริจาคด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตให้แพร่หลายอีกด้วย

 

สำหรับกิจกรรมการจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ บริจาคโลหิต ที่ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ บริจาคโลหิต ประจำ ให้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและผู้ที่มีสุขภาพดีแต่ยังไม่เคย บริจาคโลหิต โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้เริ่มต้นเป็นผู้ บริจาคโลหิต จึงได้จัดกิจกรรมรับ บริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นวันขอบคุณผู้ บริจาคโลหิต ที่เสียสละ บริจาคโลหิต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เปรียบเสมือนเป็นการให้ของขวัญ คือ ให้ชีวิตแก่เพื่อนมนุษย์ และยกย่องผู้ บริจาคโลหิต โดยเฉพาะผู้ บริจาคโลหิต ประจำสม่ำเสมอ ส่งผลให้ มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยต่อไป

 

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การบริจาคโลหิตเป็นงานสำคัญอย่างยิ่งของสภากาชาดไทย กำหนดให้เป็นภารกิจหลักของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย เพราะโลหิตทีได้รับบริจาค สภากาชาดไทยได้นำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ งานบริการโลหิต ควรเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเจตนารมณ์ร่วมกัน รวมพลังในการมุ่งมั่นรณรงค์ให้ได้ผู้ บริจาคโลหิต ด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

สำหรับกิจกรรมการบริจาคโลหิตในวันนี้ ได้มีสโลแกนประจำปีนี้ว่า Give Freely,give often.Blood donation matters – บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อเป็นการกระตุ้น บริจาคโลหิต ประจำ ให้ บริจาคโลหิต อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และผู้ที่มีสุขภาพดีแต่ยังไม่เคยบริจาค ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีหรือผู้ที่ไม่เคย บริจาคโลหิต โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนให้เป็นผู้นำในการสร้างกระแสสังคมด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อให้ บริจาคโลหิต อย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้กลุ่มผู้บริจาคโลหิตเป็นแบบอย่างของผู้มีสุขภาพดี เป็นการขอบคุณ และยกย่องเชิดชูผู้บริจาคโลหิตในการช่วยชีวิตผู้อื่น เพื่อจำนวนผู้ บริจาคโลหิต ใหม่ และร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการ บริจาคโลหิต ประจำอย่างยั่งยืนต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com