พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 มิถุนายน 2558 :: 07:06:04 am 166271

มหาดไทย จัดโครงการนายอำเภอแหวนเพชร และปลัดอำเภอดีเด่น

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี 2558

ชลบุรี – (15 มิ.ย.58) นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมการปกครองได้จัดทำโครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอและปลัดอำเภอผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง เป็นนายอำเภอแหวนเพชรและปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) เข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกรทะรวงมหาดไทย

 

สำหรับในปี 2558 นี้ กรมการปกครองได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร และการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอทองคำ) แตกต่างจากปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ไม่มีการสรรหาและคัดเลือกในระดับจังหวัด และไม่มีการแบ่งพื้นที่การคัดเลือกออกเป็นระดับเขต ระดับภาค โดยในปีนี้กรมการปกครองให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อนายอำเภอและปลัดอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถเสนอชื่อนายอำเภอ และปลัดอำเภอที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและประทับใจจากอำเภอใดก็ได้ทั่วประเทศเพียงตำแหน่งละ 1 รายชื่อ (เสนอชื่อนายอำเภอแหวนเพชร 1 คน และปลัดอำเภอดีเด่น 1 คน)

 

ผู้ใดสนใจสามารถขอแบบฟอร์มการเสนอชื่อนายอำเภอแหวนเพชร และปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี 2558 โดยดาว์นโหลดได้ที่ http://person.dopa.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มเสนอชื่อๆ ได้ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ หมดเขตการเสนอชื่อในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และส่งมายังช่องทาง 4 ช่องทาง ดังนี้ 1. เสนอผ่านช่องทาง weppage ได้ที่ ttp://www.facebook.com/dopadamrong2435 ช่องทางที่ 2 เสนอผ่านช่องทาง E-mail : dopadamrong@gmail.com ช่องทางที่3 ส่งไปรษณีย์ไปยัง ส่วนงานแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎงค์ แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 และช่องทางที่ 4 ส่งทางโทรสารหมายเลข 02-2211824 ต่อ 225

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com