พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 มิถุนายน 2558 :: 07:06:53 am 165837

เตรียมระเบิดศึกโต๊ะเล็ก เยาวชนเมืองพัทยา คัพ ครั้งที่ 1

เมืองพัทยา จัดแถลงข่าว และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ฟุตซอล เยาวชนเมืองพัทยา คัพ ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเมืองพัทยา ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ และเป็นการเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาจากเมืองพัทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นต่อไป

พัทยา – (9 มิ.ย.58) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน ฟุตซอล เยาวชนเมืองพัทยาคัพ ครั้งที่ 1 โดยมีคณะครู ผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และโรงเรียนนอกสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

นายวัฒนา รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขัน ฟุตซอล เยาวชนเมืองพัทยา คัพ ครั้งที่ 1 นั้นจัดขึ้นโดยมีโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และนอกสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมทำการแข่ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเมืองพัทยา ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ให้เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นการฝึกฝนพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬา ฟุตซอล และเป็นเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาจากเมืองพัทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นต่อไป

 

003 004

 

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

 

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี แบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 3 ทีม

สาย A ได้แก่ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย, โรงเรียนเมืองพัทยา 2, โรงเรียนเมืองพัทยา 4

สาย B ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7, โรงเรียนเมืองพัทยา 3, โรงเรียนเมืองพัทยา 1

สาย C ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6, โรงเรียนวัดสุทธาวาส, โรงเรียนเมืองพัทยา 7

สาย D ได้แก่ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา, โรงเรียนเมืองพัทยา 8, โรงเรียนศรีสุวิช

 

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี แบ่งออกเป็น 4 สาย

สาย A ได้แก่ โรงเรียนอักษรพัทยา, โรงเรียนเมืองพัทยา 7, โรงเรียนเมืองพัทยา 1, โรงเรียนเมืองพัทยา 5

สาย B ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 2, โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา, โรงเรียนวัดสุทธาวาส, โรงเรียนเมืองพัทยา 6

สาย C ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3, โรงเรียนศรีสุวิช, โรงเรียนเมืองพัทยา 9, โรงเรียนบ้านรถไฟ

สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 4, โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย, โรงเรียนเมืองพัทยา 10, โรงเรียนเมืองพัทยา 8

 

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี แบ่งเป็น 4 สาย

สาย A ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6, โรงเรียนบ้านรถไฟ, โรงเรียนเมืองพัทยา 11, โรงเรียนวัดสุทธาวาส

สาย B ได้แก่ โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์, โรงเรียนเมืองพัทยา 2, โรงเรียนเมืองพัทยา 10, โรงเรียนตันตรารักษ์

สาย C ได้แก่ โรงเรียนอักษรพัทยา, โรงเรียนเมืองพัทยา 7, โรงเรียนเมืองพัทยา 5, โรงเรียนเมืองพัทยา 8

สาย D ได้แก่ โรงเรียนศรีสุวิช, โรงเรียนเมืองพัทยา 3, โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา, โรงเรียนเมืองพัทยา 9

 

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี แบ่งเป็น 4 สาย สายละ 3 ทีม

สาย A ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 5, โรงเรียนเมืองพัทยา 4, โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

สาย B ได้แก่ โรงเรียนเองพัทยา 6, โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา, โรงเรียนอักษรพัทยา

สาย C ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทธาวาส, โรงเรียนเมืองพัทยา 7, โรงเรียนบางละมุง

สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3, โรงเรียนเมืองพัทยา 11, โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

 

การแข่งขัน ฟุตซอล เยาวชนเมืองพัทยาคัพ ครั้งที่ 1 นั้นจะมีขึ้นในวันที่ 12-28 มิถุนายน 2558 ทำการแข่งขันเฉพาะวันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ที่ อาคารพลศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com