พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 มิถุนายน 2558 :: 08:06:08 am 165784

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด

สำนักปลัดเมืองพัทยา จัดโครงการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด เมืองพัทยา สร้างจิตสำนึกการทำงานเป็นทีมมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

พัทยา – (9 มิ.ย.58) ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด เมืองพัทยา ประจำปี 2558

 

โครงการดังกล่าวจัดโดยส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม มุ่นเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการรองรับนโยบายของทางรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด การอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิทัพพระยา 2310 และอาสาคลื่นวิทยุทัพพระยาเรดิโอ โดยเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา ยาเสพติด ในปัจจุบัน

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com