พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 กรกฎาคม 2558 :: 08:07:25 am 168775

กองทัพเรือ มอบเครื่องหมายความสามารถ เชิดชู 27 บุคลากร

กองทัพเรือ มอบเครื่องหมายความสามารถ เชิดชู 27 บุคลากร ที่กระทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

สัตหีบ – (10 ก.ค.58) ที่กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ ให้เป็นกิตติมศักดิ์แก่ นายทหารสัญญาบัตร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลพลเรือน ที่กระทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 27 คน

 

003 004

 

สำหรับรายนามผู้ได้รับเกียรติรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถ ประกอบด้วย นายภวัต เลิศมุกดา ปลัดจังหวัดชลบุรี นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ นายพนธกร เชื้อเงิน รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พ.อ.พงศ์นาถ ธีรโยธิน น.อ.ธีรยุทธ นอบน้อม น.อ.สมพงษ์ บุญด้วยลาน น.อ.ภรเดช คะชา น.อ.กิตติ ยศไกร น.อ.สุเทพ ปุจฉาการ น.อ.เกริกไชย วจนาภรณ์ น.อ.กำจร เจริญเกียรติ น.อ.ธงชัย คุ้มกัน น.อ.สมศักดิ์ สีสังข์ น.อ.ณรงค์ หาญผล น.อ.รณกร เพ็ญสว่าง น.อ.สุธี มาเกิด น.อ.กมลศักดิ์ ต่างใจ น.อ.หญิง นพสรณ์ พิชิตานนท์ น.ท.บุญชู วีสูงเนิน นายอดิศร ตรัยญาลักษณ์ นายอดิเทพ ตีระมาศวนิช นายประมวล มุสิกรัตน์ นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายศิรัษฎ์ ประสบเนตร นายสุรพล จิตต์ธรรม นายอัศวิน เตละเจริญวิกุล และนายสำราญ ปทุมานนท์

 

005 006

 

พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือ ได้อนุมัติกำหนดเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือ ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ที่มีความชำนาญพิเศษในสายวิทยาการเกี่ยวกับการรบพิเศษ ตลอดจน การเป็นผู้มีคุณวุฒิมากด้วยความสามารถ นำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคม โดยเฉพาะการผู้สนับสนุน อุทิศตนเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้ามาสู่กองทัพเรือ จึงสมควรได้รับมอบเครื่องหมาย ไว้เป็นเกียรติแก่ตนเอง และวงศ์ตระกูล เฉกเช่นดั่งที่หน่วยที่มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง จากสติปัญญา สมอง สรรพกำลัง ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้กองทัพเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) หน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ มีภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติ จนได้เป็นที่ประจักษ์เสมอมา

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com