พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 กรกฎาคม 2558 :: 09:07:44 am 168161

กองทัพเรือ เปิดฝึกนักศึกษาวิชาทหารปี 1-2

กองทัพเรือ เปิดฝึกนักศึกษาวิชาทหารปี 1-2 ตามหลักสูตรกำลังพลสำรอง

สัตหีบ – (3 ก.ค.58) น.อ.สมาน ขันธพงษ์ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึก และพิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 2 ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี 2558 ณ โรงพละ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

ทั้งนี้ การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้เป็นไปตามแผนแม่บท การพัฒนาระบบกำลังพลสำรองของกองทัพไทย ปีพ.ศ.2552 กำหนดให้กองทัพเรือ ดำเนินการผลิตนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพเรือ โดยมอบหมายให้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยการฝึกครั้งนี้ มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 945 นาย จาก 17 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยมีห้วงการฝึกตั้งแต่ วันที่ 2 – 29 ก.ค.58

 

03 04

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาวิชาทหาร มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ มีวินัยต่อตนเอง และส่วนรวม ตลอดจน มีความรู้ในวิชาชีพทหารเรือ เพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาทหารระดับสูง พร้อมที่จะเป็นกำลังสำรองของกองทัพเรือ ในการช่วยเหลือปกป้องประเทศให้มีความมั่นคง ในอนาคตเมื่อเกิดวิกฤตต่าง ๆ ขึ้น

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com