พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 กรกฎาคม 2558 :: 07:07:46 am 170598

จังหวัดชลบุรีจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา ประจำปี 2558

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานแห่เทียน เข้าพรรษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ

ชลบุรี – (28 ก.ค.58) สืบเนื่องจากในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 นี้ เป็นวัน เข้าพรรษา จังหวัดชลบุรี ได้จัดงานแห่เทียน เข้าพรรษา เพื่อนำเทียนไปถวายตามวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี งานถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีโบราณสืบมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี คนไทยได้ช่วยกันประคับประคองงานประเพณี สืบมาจนถึงปัจจุบัน

 

นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี ยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และภาครัฐภาคเอกชน ร่วมแห่เทียน เข้าพรรษา ในปีนี้เป็นปีที่ 59 ของการดำเนินงานร่วมกันมา เพื่อธำรงรักษาไว้ ซึ่งโบราณประเพณีและสาสนพิธีของชาวพุทธ ให้สืบทอดเป็นสมบัติของชาติ และ มรดกทางวัฒนธรรมไทยต่อไป

 

003 004

 

สำหรับการจัดกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษานั้น มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 6 แห่ง และไม่เข้าร่วม จำนวน 6 แห่ง นอกจากนี้จังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 150 ทุน จากนั้นได้มอบเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา ให้แก่วัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 400 ต้น โดยมอบให้นายอำเภอแต่ละอำเภอนำไปถวายวัดเป็นพุทธบูชาเทศกาลเข้าพรรษาจากอำเภอนำไปถวายวัดต่างๆ เพื่อจักได้รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

 

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานแห่เทียนพรรษา แม้จะมีการปรับปรุงพัฒนาไปตามยุคตามสมัย แต่ก็ยังจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันรักษาประเพณีโบราณไว้ให้ปรากฏสืบไปด้วยความภาคภูมิใจ ในประเพณีไทย เอกลักษณ์ไทย เพราะถ้าคนไทยไม่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยไว้ ยังเป็นการชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการร่วมมือร่วมใจของแตะละสถาบันด้วยว่า ทำด้วยใจรัก ด้วยแรงศรัทธา ประชาชนที่ชมขบวนแห่จะได้คำตัดสินเอง ส่วนการได้รับรางวัลหรือไม่นั้น อย่าถือเป็นปัญหาในการทำงาน ขอให้ถือหลักการและอุดมการณ์ในการทำงาน เพื่อการกุศลเป็นหลักเพื่อประกาศว่าพวกเราทุกคนทุกท่าน ยังรักประเพณีคู่บ้านคู่เมืองอยู่ และจะสืบสานต่อไปให้ดีขึ้นอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com