พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 กรกฎาคม 2558 :: 10:07:53 am 169667

ชลบุรีป้องกัน “ไข้เลือดออกระบาด”

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ฉีดพ่นยูแอลวีป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก

ชลบุรี – วันที่ 15 ก.ค. 2558 นายแพทย์วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกร่วมกับทุกชุมชนในอำเภอพนัสนิคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้นำชุมชน, อสม.,บ้านผู้ป่วย ในการจัดสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย สำรวจร้านรับซื้อของเก่าและแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำในชุมชน หากมีผู้ป่วย ให้ฉีดพ่นยูแอลวีอย่างต่อเนื่อง พร้อมการจ่ายยาทากันยุง ทรายอะเบท ในชุมชนเพื่อฆ่ายุงตัวแก่ เน้นย้ำ “อย่าให้ยุงกัด อย่าให้ยุงเกิด”

 

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายใช้มาตรการ STOP : S=speed up เร่งควบคุม กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบ้าน วัด โรงเรียน T=treatment on timeรักษาให้รวดเร็ว หากมีไข้ 3 วันให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประสานคลินิก ร้านขายยาให้คำแนะนำและไม่จ่ายยากลุ่มแอสไพริน O=outbreak prevention จัดการ ควบคุมโรคไม่ให้มีการระบาดต่อเนื่อง,หยุดการระบาดเร็วที่สุด และ P=participation การขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการป้องกัน ควบคุมโรคร่วมกัน

 

นายแพทย์วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบพบการระบาดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-10 กรกฎาคม 2558ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 1,380 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดยพบมากในกลุ่มอายุ15-24ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี อำเภอที่มีการระบาดสูง 5 อันดับ ได้แก่ อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอเมือง อำเภอศรีราชาและอำเภอพนัสนิคม

 

จากสถานการณ์ดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกด้วยการลงพื้นที่ในทุกอำเภอ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมสุขภาพในพื้นที่เพื่อเร่งรัดและรับฟังปัญหาพร้อมทั้งร่วมวางแผนการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ทุกอำเภอและชุมชนที่มีการระบาด ซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกมีความซับซ้อนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับยุงลายซึ่งเป็นพาหะที่มีอยู่ชุกชุมในทุกชุมชนซึ่งต้องอาศัยความตระหนักและความร่วมมือของประชาชน สังคมช่วยดำเนินการเป็นสำคัญ สัดส่วนผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่กระจายโรคได้

 

พบในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 80-90 ทำให้ยากต่อการดำเนินการมาตรการต่างๆในทางสาธารณสุข ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการ ซึ่งมีหลายระดับความรุนแรง ทำให้ไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ไวเพียงพอต่อการตรวจจับการระบาย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจึงต้องมีการสร้างกระแสมวลชนให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยตัดวงจรชีวิตของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากเป็นไข้ไม่ควรซื้อยามากินเอง โดยเฉพาะยาไอโบรบูเฟนและแอสไพรินรวมทั้งยาเสตรียรอยด์ ถ้ามีไข้ขึ้นสูงติดต่อกันเกิน 2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาป้องกันภาวะช็อคและได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com