พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กรกฎาคม 2558 :: 08:07:30 am 169275

ชลบุรี สรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี 2558

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุข

ชลบุรี – (14 ก.ค.58) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเป็นไปตาม พ.ศ.2550 ที่มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดปัจจุบัน ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 และคณะกรรมการสรรหาจะต้องดำเนินการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ 3 พ.ศ.2558 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานอนุกรรมการ มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

 

ในส่วนของจังหวัดชลบุรี มีผู้สมัครเข้าคัดเลือกจากองค์กรต่างๆ จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูและสุขภาพตนเองและสมาชิก และนายอมรินทร์ นิ่มนวล กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัคร จิตอาสา หรือรณรงค์เผยแพร่ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ให้ผู้สมัครทั้ง 2 ท่านได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้สมัครด้วยกันเองและคณะอนุกรรมการสรรหา จากนั้นให้ผู้สมัครทั้ง 2 คน คัดเลือกกันเอง ผลการคัดเลือกนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กลุ่มขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการดูและสุขภาพตนเองและสมาชิก ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดชลบุรี ไปคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต 6 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด และจังหวัดระยอง ในวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.30 ณ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรีต่อไป

 

สำหรับการสรรหากรรมการสุขแห่งชาติ จังหวัดชลบุรีในวันนี้ จังหวัดชลบุรีมีคณะอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการสรรหา โดยเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้เป็นไปตามประกาศ วิธีการหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติกำหนด และเมื่อดำเนินการแล้ว ให้จัดส่งรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนของจังหวัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการสรรหาระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมายต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com