พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 กรกฎาคม 2558 :: 08:07:51 am 168520

ชุมชนหนองสมอ จัดทำ โครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำเบเกอรี่”

เทศบาลเมืองหนองปรือ เดินหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำเบเกอรี่” ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่ ชุมชนหนองสมอ หวังให้คนในชุมชนหนองสมอ มีอาชีพมีการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน เกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พัทยา – (7 ก.ค.58) เมื่อเวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวพัทยาเดลินิวส์รายงาน ที่ หมูบ้านกิจทวีรุ่งเรือง ซอย 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำเบเกอรี่” ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปี 2558 โดยมี น.ส.ระเบียบ กิจเจริญ ปรานชุมชนหนองสมอ กล่าวรายงาน ครั้งนี้ได้มีคนในชุมชนหนองสมอให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

นายอเนก รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า เทศบาลเมืองหนองปรือได้มองเห็นศักยภาพของคนในชุมชน จึงได้มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเบเกอรี่ด้วยตัวเอง เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาให้เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

 

003 004

 

เนื่องด้วยทาง ชุมชนหนองสมอ ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมอาชีพ “การทำเบเกอรี่” ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปี 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน ซึ่งสังคมเมืองผู้คนทุกเพศทุกวัยนิยมรับประทานอาหารประเภทเบเกอรี่มากขึ้นจึงได้มีกาจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนภายในชุมชน เป็นการนำความรู้ที่ได้ไปทำเบเกอรี่เพื่อใช้ในงานกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และคนในชุมชนจะได้เบเกอรี่ที่มีคุณภาพและราคาถูก เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com