พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 กรกฎาคม 2558 :: 08:07:38 am 170147

ทหาร สอ.รฝ. เข้าพิธีแสดงตนเป็น พุทธมามกะ

ข้าราชการในสังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าร่วมกระทำพิธีแสดงตนเป็น พุทธมามกะ ประจำปี 2558 ในการประกาศเจตนาเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ

สัตหีบ – (23 ก.ค. 58) พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานนำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกระทำพิธีแสดงตนเป็น พุทธมามกะ ประจำปี 2558 ในการประกาศเจตนาเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ ณ อาคารกองบัญชาการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

สำหรับการแสดงตนเป็น พุทธมามกะ ในส่วนของกองทัพเรือ ได้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ข้าราชการ พลทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลของชาวพุทธศาสนิกชน ที่ได้ประกาศศรัทธาแรงกล้า อันมีต่อพระพุทธศาสนา ต่อหน้าพระพุทธปฏิมาท่ามกลางสงฆ์ พร้อมทั้งได้รับการประสาทพรจากสงฆ์ เป็นพิธีที่แสดงถึงความภาคภูมิ และความมั่นใจในพระพุทธศาสนา

 

003 004

 

พิธีดังกล่าว จะเสริมสร้างสำนึกทางจริยธรรม คุณธรรมให้แข็งแกร่งแน่วแน่ยิ่งขึ้น เพราะผู้ที่ได้ประกาศตนเป็น พุทธมามกะ แล้ว เท่ากับได้ถวายสัญญาใจต่อพระพุทธเจ้าท่ามกลางสงฆ์ว่า จะเคารพนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง และจะดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม คุณธรรมของพระพุทธศาสนา ตามที่ได้รับคำแนะนำ

 

พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ กล่าวว่า การปฏิญาณตนเป็น พุทธมามกะ ถือเป็นการตั้งสัจจะอธิษฐาน และประกาศสัจวาจาว่า เป็นผู้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งทราบดีว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย เป็นศาสนาอันประเสริฐ ควรค่าแก่การยอมรับนับถือ มีหลักธรรมคำสอนเป็นสัจธรรม สามารถนำผู้ปฏิบัติตามให้ประสบความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอย่างแท้จริง ไม่ขัดกับหลักทางวิทยาศาสตร์จึงสมควรที่ทุกคนจะต้องช่วยกันทำนุบำรุง และสงวนรักษาไว้ให้เป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองตลอดไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com