พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 กรกฎาคม 2558 :: 15:07:31 pm 169158

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จ การอบรมภาษาอังกฤษ

เมืองพัทยามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ที่ สวนอาหารเรือนไทย

พัทยา-วันที่ 10 ก.ค. 58 เมื่อเวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ สวนอาหารเรือนไทย นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3 และนายมรกต หนูห่วง สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 2 นางณัฐธยาน์ สุทธิธำรงสวัสดิ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 3ได้รับเกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมฯ จำนวน 40 คน

 

เนื่องด้วยสำนักพัฒนาสังคม ได้มีการจัดอบรมอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นพัฒนาเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ช่วยเสริมสร้างให้กลุ่มสตรีเมืองพัทยาได้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com