พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 กรกฎาคม 2558 :: 07:07:48 am 169930

สอ.รฝ.จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้

สอ.รฝ.จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ สร้างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศต่อกองทัพเรือ

สัตหีบ – (21 ก.ค.58) พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานเปิดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ เพื่อแสดงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Prectice) ของหน่วยต่าง ๆ ณ กองการฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และกำลังพล ร่วมเปิดนิทรรศการองค์ความรู้ในครั้งนี้

 

กองทัพเรือ ได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งในกระบวนการนั้น ได้แก่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยให้ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนรู้ในองค์กร ให้กำลังพลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าถึงองค์ความรู้ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในองค์ความรู้ของหน่วยที่ได้จัดทำขึ้น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งกันและกันแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

003 004

 

พล.ร.ต.จงกล มีสวัสดิ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเรียนรู้ ได้รับคำชมเชยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ ซึ่งผลงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือ และความใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดทำองค์ความรู้ของหน่วย ซึ่งในวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้เห็นความสำเร็จ และความก้าวหน้าที่น่าภาคภูมิใจขององค์ความรู้ของแต่ละหน่วย ที่สามารถก้าวไปอีกระดับหนึ่ง คือเป็นองค์ความรู้มุ่งสู้ความเป็นเลิศ

 

และกล่าวว่า ส่วนการจะได้รับรางวัลจากกองทัพเรือหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายระดับ แต่ก็ถือได้ว่าหน่วยที่จัดแสดงองค์ความรู้ในวันนี้ ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกหน่วยจะได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานให้มากขึ้น และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com