พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 กรกฎาคม 2558 :: 10:07:10 am 167289

อมารี พัทยาจัดกิจกรรม “Consume with Care”

อมารี พัทยาได้จัดกิจกรรม “Consume with Care”ขึ้นในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังานและเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานของโรงแรม

เมื่อเร็วๆนี้ อมารี พัทยาได้จัดกิจกรรม “Consume with Care”ขึ้นในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังานและเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานของโรงแรมให้รู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานทางเลือก ด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันและทุกคนสามารถทำได้ เช่น การปลูกผักสวนครัวและนำมาประกอบอาหารแก่พนักงงาน การทำน้ำหมักชีวภาพ การนำกระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้าน การคัดแยกขยะให้ถูกประเภท การเดินขึ้น – ลง บันไดแทนการใช้ลิฟท์ การปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากออฟฟิศ หรือการถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้แล้ว

 

 32 31

 

วิธีเหล่านี้ล้วนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยกันประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันยิ่งลดน้อยลงทุกทีโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดีและเพื่อปลูกฝังความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์โลกต่อไป

 

 33 34

 

โดยในปัจจุบันปัญหาหนึ่งที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจของคนทั่วโลก คงหนีไม่พ้น “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ด้วยสาเหตุที่เราทุกคนต่างรู้ดีว่า ทุกวันนี้โลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หลายๆ คนต่างเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ โลกร้อนขึ้นทุกวัน ” สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะฉะนั้น เราทุกคนควรหันมาใส่ใจ และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเอง เพื่อให้โลกน่าอยู่และคงความสวยงาม อย่างยั่งยืนสืบไปจนถึงรุ่นของลูกหลานเรา

 

 

Category : โรงแรม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com