พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 กรกฎาคม 2558 :: 16:07:33 pm 168870

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็กและเยาวชนเมืองพัทยา ให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

พัทยา-วันที่ 9 ก.ค. 58 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ซ.ชัยพฤกษ์ 2 นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2558 โดยมี นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ครั้งนี้ได้มี ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ และคณะครู อาจารย์ ในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง

 

 content4 content1

 

สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็กและเยาวชนเมืองพัทยา ให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา อดทน ซื่อสัตย์ รู้จักรับผิดชอบ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและเป็นพลเมืองที่ดี ของประเทศ

 

 content3 content2

 

โดยการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอนุบาลสังกัดเมืองพัทยา ในครั้งนี้มีนักกีฬาจาก โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 12 โรงเรียน คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลบาดะห์ และศูนย์พัทยาเด็กเล็กวัดชัยมงคล

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com