พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 สิงหาคม 2558 :: 08:08:53 am 171797

กลุ่มท่องเที่ยวตะวันออก ชูแผนพัฒนา การท่องเที่ยว แบบ Active Beach

นายกสมาคมนักธุรกิจพัทยา เผยกลุ่มท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเสนอแผนพัฒนาตามแนวทาง Active Beach ในที่ประชุมร่วมคณะกรรมการนโยบาย การท่องเที่ยว แห่งชาติ และได้รับความเห็นชอบในหลักการ 33 โครงการ ภายใต้งบกว่า 5,000 ล้านบาท พร้อมนำร่องในปี 59 และยังจะทำเส้นทางจักรยาน และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเกาะล้าน

พัทยา – (14 ส.ค.58) นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่โรงแรมแกรนด์ โซเลย์ เมืองพัทยา ว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการนโยบาย การท่องเที่ยว แห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน และมีตัวแทนจากภาครัฐ และภาคธุรกิจการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้าร่วม นำเสนอแนวทางการพัฒนา การท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน

 

โดยมีการจัดกลุ่ม การท่องเที่ยว ตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจังหวัดชลบุรี ถือเป็นกลุ่มคัสเตอร์ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่รวมเอาพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดไว้ด้วยกัน ซึ่งจากแผนการหารือร่วมก่อนหน้านี้ในส่วนของกลุ่มภาคตะวันออก มีแผนแม่บทการพัฒนาในลักษณะของ Active Beach โดยมีการนำเสนอโครงการพัฒนาในลักษณะ การท่องเที่ยว แบบเชื่อมโยงที่ไม่ซ้ำซ้อนรวม 33 โครงการ ภายใต้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท

 

ในส่วนนี้จะมีโครงการเร่งด่วนที่พร้อมจัดทำในปี 2559-60 งบประมาณเบื้องต้นกว่า 200 ล้านบาท เช่น โครงการจัดทำเส้นทางจักรยานบริเวณเส้นรอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือพัทยาใต้ และเกาะล้าน โครงการพัฒนาระบบ IT Digital Marketing หรือการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว สู่สากลทางระบบ Social Network การจัดทำ Website หรือ Appli cation และการศึกษาความเหมาะสมของปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่ชุมชนบ้านเกาะล้าน เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายของสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว และระบบนิเวศ

 

โครงการเหล่านี้จากการนำเสนอทางคณะกรรมการนโยบาย การท่องเที่ยว แห่งชาติ เพื่อเห็นชอบตามหลักการ พร้อมนำเสนอต่อ ครม.เพื่ออนุมัติงบประมาณ ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะมีผลในเร็ววันนี้ ซึ่งจะทำให้ การท่องเที่ยว ในภูมิภาคได้รับการพัฒนา และจัดสรรอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ การท่องเที่ยว อย่างมากในอนาคต

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com