พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 สิงหาคม 2558 :: 08:08:30 am 172678

ชาวสัตหีบ จัดขบวนแห่พิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน

ชาวสัตหีบ จัดขบวนแห่พิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน

สัตหีบ – วันที่ 26 ส.ค.58 นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับประธานกองทุน 18 หมู่บ้าน/ชุมชน ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนครอบครัวสุขสันต์ กองเรือยุทธการ ซึ่งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสัตหีบ” ได้จัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และจัดขบวนแห่โดยรถยนต์รอบตลาดสัตหีบ เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดี

 

003 004

 

นายปริญญา โพธิสัตย์ กล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีจุดเริ่มต้น เมื่อปี พ.ศ. 2546 ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของราษฎร ที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านของตน ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าว มาสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็นกองทุนให้หมู่บ้าน โดยขอพระราชทานนาม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน และต่อยอดการดำเนินงานไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่น ๆ มุ่งสร้างความปรองดองและความสามัคคี โดยยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคนทั้งชาติ

 

005 006

 

และกล่าวว่า อำเภอสัตหีบขอแสดงความยินดีกับหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง ที่ได้รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้ ซึ่งเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับ จะเป็นขวัญกำลังใจในการร่วมมือร่วมใจกันป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือกันป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com