พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 สิงหาคม 2558 :: 07:08:20 am 171531

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลแม่ของแผ่นดิน

สัตหีบ – (11 ส.ค.58) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง คณะกรรมการชุมชน ข้าราชการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กลุ่ม อสม. อพปร. และกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 870 คน ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลฯ ในนามผู้จัดทำโครงการ กล่าวว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เทศบาลฯ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะ เป็นการฟื้นฟู พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและชายฝั่งทะเล ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน โรงเรียน และสถานที่ราชการในเขตเทศบาลฯ

 

003 004

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวง เทศบาลฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรณรงค์ สร้างพฤติกรรม และจิตสำนึกของประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย รักษาความสะอาดของบ้านเมือง เป็นการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและชายฝั่งทะเล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งเสริมความสามัคคีอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com