พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 สิงหาคม 2558 :: 08:08:25 am 172686

ทัพเรือภาคที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่ง เกาะขาม

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมทำกิจกรรม อนุรักษ์พัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่ง เกาะขาม

สัตหีบ – วันที่ 26 ส.ค.58 พล.ร.ท.สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานจัดกิจกรรม “การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง” โดยมี ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ข้าราชการ และทหารในสังกัด รวม 70 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ปลูกปะการัง และเก็บขยะ บริเวณชายหาดพื้นที่เกาะขาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

003 004

 

พล.ร.ท.สุชีพ หวังไมตรี กล่าวว่า ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะ เกาะขาม ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วย ที่ปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามทางธรรมชาติ ทั้งบนชายหาด และใต้ทะเล ที่ยังความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวนับหมื่นคน เดินทางมาชมความงามของ เกาะขาม

 

005 006

 

ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการ และประชาชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจน เรียนรู้ทำความเข้าใจถึงประโยชน์ และความสำคัญของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ซึ่งหากถูกทำลายลงไป ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ อาจจะเปรียบได้ว่า ธรรมชาติมีความสำคัญควบคู่กับการดำรงชีวิตมนุษย์นั่นเอง ฉะนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมกันรักษา และหวงแหน ธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com