พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 สิงหาคม 2558 :: 08:08:51 am 172755

นายกพัทยาเปิดงาน Pattaya Asean Day

นายกเมืองพัทยาเปิดกิจกรรม "เปิดโลกอาเซียน (Pattaya Asean Day) หนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองพัทยาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางประชาคมอาเซียน ดึงนักวิชาการให้ความรู้ต่อยอดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาพยนตร์และ ICT หวังเป็นฮับท่องเที่ยวและการลงทุนของอาเซียน

พัทยา – วันที่ 27 ส.ค.58 นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “เปิดโลกอาเซียน (Pattaya Asean Day) หนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองพัทยาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางประชาคมอาเซียน โดยมีตัวแทนทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่โรงแรมเดอะซายน์ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมของเมืองพัทยาเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนที่จะถึงในสิ้นปีนี้ ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการรองรับการเติบโตของภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสทางความร่วมมือและการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิก AEC ถือเป็นการต่อยอดกิจกรรมที่จัดขึ้นมาก่อนหน้านี้

 

ทั้งนี้ การให้ความสำคัญในการเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาคอาเซียนเป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศที่ภาครัฐให้ความสนใจ เมืองพัทยาก็ได้ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพบุคคลากรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนมาตลอด 2 ปี ที่ผ่านมามีโครงการต่อยอดบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ โดยหวังให้เกิดความเชื่อมโยงในภาคีอาเซียนมาโดยตลอดเช่นกัน เพราะคนพัทยามีความคุ้นเคยกับการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอยู่แล้ว จึงให้ความสำคัญเรื่องนี้มาโดยตลอด

 

อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพเมืองพัทยาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางประชาคมอาเซียนที่เมืองพัทยาได้จัดทำนั้น มีความหวังที่จะนำเมืองพัทยาเข้าสู่การเปิด AEC ด้วยความพร้อมและศักยภาพสูงสุดอย่างเต็มตัว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางธุรกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนของอาเซียน หรือ Hub of Asean ต่อไปเช่นกัน

 

และในกิจกรรม “เปิดโลกอาเซียน (Pattaya Asean Day) วันนี้ ได้มีการจัดเสวนา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 1.กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และ 2.กลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรม ICT และซอร์ฟแวร์ โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในฐานะเมืองท่องเที่ยว Active Beach โดยมีการให้ความรู้ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร นโยบาย และมาตรการการส่งเสริม โดยมีวิทยากรเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมบรรยายให้ความรู้ผู้เข้าร่วมงานด้วย

Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com