พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 สิงหาคม 2558 :: 07:08:21 am 172516

เปิดอย่างเป็นทางการ สำนักงานสถาบันไพดี้ สาขาหนองปรือ

เปิดแล้ว สำนักงานสถาบันไพดี้ สาขาหนองปรือ ที่พร้อมจะครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า หรือบกพร่อง ได้แก่ เด็กออทิสติก เด็กบกพร่องด้านการเรียน เด็กสมาธิสั้น และเด็กบกพร่องด้านสติปัญญา และจะร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

พัทยา – (24 ส.ค.58) เมื่อเวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายแพทย์สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันไพดี้ และนายกฤษณ์ จิระมงคล ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดสำนักงานสถาบันไพดี้ สาขาหนองปรือ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง

 

003 004

 

นายแพทย์สมชาย ศรีเปลี่ยนจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันไพดี้ เผยว่า ที่ได้จัดตั้งสำนักงานสถาบันไพดี้ ขึ้นมานั้นสืบเนื่องจากปัจจุบันเด็กมีการพัฒนาล่าช้าและบกพร่องด้านสติปัญญาที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ซ่อนเร้นในสังคมไทยมาช้านาน จึงได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหนองปรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กพัฒนาการล้าช้า จึงจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาเด็กพัฒนาการล้าช้าหรือบกพร่องในเขตพื้นที่ขึ้น เริ่มตั้งแต่การค้นหา และส่งต่อเด็กพัฒนาการบกพร่องไปรับการรักษาบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่ดีขึ้น สามารถเป็นกำลังให้กับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

 

ด้าน นายมาย นกยกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า การที่สำนักงานสถาบันไพดี้ ได้มาดำเนินการอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่จะมีหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยค้นหา การรักษาและบำบัดฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการช้าในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะมีการบูรณการทำงานแบบเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งเชิงรับและเชิงรุก มีผลทำให้เด็กได้รับการดูแล ประเมินคัดกรอง และได้รับการบำบัดรักษา ในกรณีพบปัญหาได้อย่างทันท่วงที

 

005 006

 

หลังจากเสร็จสินพิธีเปิดแล้ว ทาง น.พ.สมหมาย ผู้อำนวยการ สถาบันไพดี้ ได้นำแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลเข้าชมห้องต่างๆ ที่ใช้ในการบำบัดเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า หรือบกพร่อง ได้แก่ เด็กออทิสติก เด็กบกพร่องด้านการเรียน เด็กสมาธิสั้น และเด็กบกพร่องด้านสติปัญญา

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com